С-клас Coupé.
Дизайн – Въплъщава копнеж

Вълнуващ и с перфектна форма. Без „ако“ и „но“.