Боготворим шофирането на открит автомобил.

Каква е цената на свободата?

 Един истински завоевател.