CLA Shooting Brake

    Първи в класа си.

    Дизайн и пространство.

    Комфорт и сигурност

    Ефикасността опазва ресурсите