CLA Shooting Brake

Първи в класа си.

Дизайн и пространство.

Комфорт и сигурност

Ефикасността опазва ресурсите