Допълнително оборудване за кемпера на вашите мечти

Optional extras

[1] Предлага се само за определени варианти на шасито

Sprinter

Кемпери върху шаси

Информация за продукта

Обърнете се към Вашия дилър на Mercedes-Benz за ценова информация.

Mercedes-Benz Bulgaria