Bus Rapid Transit (BRT)
Отговорите на вашите транспортни предизвикателства

1. Системата BRT се състои от една или повече главни линии (основни оси), по които с висока честота се движат градските автобуси и които са “подхранвани” от второстепенни линии, идващи от всички райони на града.
2. Самостоятелни ленти за движение, отделени от останалия трафик, и удобни, безопасни перони за качване и слизане на спирките – гарантирано бързо и безпроблемно пътуване до желаното място.
3. В зависимост от транспортните нужди се предлагат автобуси с различен брой пътнически места, които могат да бъдат използвани с необходимата честота. По този начин се избягва ненужното циркулиране на празни автобуси и се дава още един тласък в борбата за опазване на околната среда.
4. Билетите се закупуват и проверяват извън автобуса (това таксуване е известно като предварителна продажба и проверка на билетите), което води до съкращаване на времето за пътуване.
5. Интелигентното компютризирано управление на транспорта позволява да се извършва гъвкав контрол върху цялата система.

Mercedes-Benz Bulgaria