Bus Rapid Transit (BRT)
Отговорите на вашите транспортни предизвикателства

Транспортна парадигма, призната по целия свят.

Mercedes-Benz Bulgaria