Сервизен договор от Mercedes-Benz

Неоспоримо предимство по отношение на удобството и сигурността.

* в зависимост от условията на Mercedes-Benz сервизен договор