Mercedes-Benz МобилоЛайф

Винаги, когато имате нужда:

*Изключения/ особени случаи:

За автомобили, произведени в Германия, МобилоЛайф е услуга валидна и за автомобилите с дата на първоначална регистрация след 31 март 2008. В България, Хърватска и Румъния, МобилоЛайф е услуга, валидна само за автомобили с дата на първоначална регистрация от 1 януари 2007 до 31 март 2008. В Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения и Кипър (ЕС зона), услугата МобилоЛайф е валидна само за автомобили с дата на първоначална регистрация от 1 Май 2004 до 31 Март 2008.

**В съответствие с условията на МобилоЛайф, валидни за Вашия автомобил.

*** Алтернатива на заместващия автомобил. Покриват се разходи до 400 EUR за всеки пътник.